ครม.เคาะ ตรึงดีเซล 3 เดือน-ช่วยค่าไฟกลุ่มใช้ไม่เกิน 300 หน่วย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (19 ธ.ค.) ถึงการพิจารณาราคาพลังงานว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกระทรวงการคลัง และกองทุนน้ำมันฯ จะไปหารือร่วมกันเพื่อหางบประมาณมาอุดหนุน และเห็นชอบคงราคาค่าแก๊สหุงต้ม 423 บาท ต่อ 1 ถัง (15 กิโลกรัม)

พีระพันธุ์ แง้ม เสนอครม. "ลดค่าไฟ – ตรึงดีเซล" ไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร

“พีระพันธุ์” จ่อชง ครม.ลดค่าไฟ 3.99 บาท เฉพาะกลุ่มเปราะบาง

พร้อมคงราคาค่าไฟสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนนั้น ราคาจะคงที่ 3.99 บาทต่อหน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่อไป โดยจะใช้งบกลางฯ อุดหนุน

แต่ค่าไฟสำหรับประชาชนทั่วไปนั้น นายพีระพันธุ์ ยอมรับว่า ค่าไฟสำหรับประชาชนทั่วไป ที่เคยใช้ในราคา 3.99 บาทนั้น รัฐบาล จำเป็นปรับขึ้น แต่ไม่ให้เกินกรอบ 4.20 บาทต่อหน่วย จึงต้องขออภัยประชาชนด้วย เนื่องจากราคาต้นทุนพลังงานสูงขึ้น แต่ราคาที่ชัดเจนอีกครั้งนั้น ขอให้ประชาชนรอติดตามราคาในวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งมีหลายปัจจัยส่งสัญญาณราคาก๊าซในตลาดโลกลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับราคาค่าไฟลงอีกครั้งด้วย

นายพีระพันธุ์ ยังย้ำด้วยว่า หลังจากนี้ รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องมีกาปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศ เนื่องจาก มาตรการเหล่านี้ เป็นมาตรการระยะสั้น ภายใต้ระบบ และโครงสร้างเดิมที่ใช้มากว่า 40 ปี และไม่เหมาะสมแล้ว ซึ่งตนเองได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษา เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวแล้ว

ด้าน นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (19 ธันวาคม 2566) มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านไฟฟ้าคำพูดจาก สล็อต777

 ครม.เคาะ ตรึงดีเซล 3 เดือน-ช่วยค่าไฟกลุ่มใช้ไม่เกิน 300 หน่วย

1. ราคาน้ำมันดีเซล บริหารราคาน้ำมันดีเซลในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังร่วมกันบริหารจัดการราคาขายปลีก โดยใช้กลไกของภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ราคา LPG บริหารราคาในการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกระทรวงพลังงานบริหารผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการตรึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2567 ในอัตราไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วยต่อไป

4. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็น กลุ่มเปราะบาง จะคงไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย (คือลดไป 21 สตางค์ต่อหน่วย) ซึ่งจะเป็นการลดเป็นเวลา 4 เดือน ครอบคลุมรอบบิล มกราคม – เมษายน 2567 โดยคาดว่าจะมีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.77 ล้านราย โดยรัฐจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 487.50 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 1,950 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือน)

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนั้น ขอความเข้าใจว่ามีความจำเป็นต้องให้ราคาขึ้นจากเดิมที่ลดไว้ด้วยเหตุหลายๆ ปัจจัย แต่ทางรัฐบาลจะพยายามให้ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย และจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้เห็นราคาก๊าซ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 อีกที โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวย้ำว่า มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเหล่านี้ เป็นการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนระยะสั้น บนระบบและโครงสร้างราคาพลังงานที่มีการใช้มากว่า 40 ปี ในส่วนของการดำเนินการระยะยาวนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะมาทำงานเพื่อปรับทั้งระบบและโครงสร้างราคาพลังงานแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ประชาชน

ประกาศแล้ว! “ผลสลากกาชาด 2566” เช็กวิธีตรวจผล-ขึ้นเงินรางวัล ที่นี่

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

แผ่นดินไหวจีนขนาด 6.2 เขย่ามณฑลกานซู่ เสียชีวิตแล้วมากกว่า 100 ราย

By admin

Related Post