จับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่กว่า 5 แสนซอง มูลค่ากว่า 42 ล้าน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา จับกุม บุหรี่หนีภาษียี่ห้อ Gold Mount ล็อตใหญ่จำนวน 532,500 ซอง ประมาณการมูลค่าสินค้า 42,000,000 บาท ประมาณการมูลค่าภาษี 33,400,000 บาท โดยเป็นการกระทำผิดพรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นายเกรียงไกร…

Read More