เปิดปัจจัย ทำไม- ทองถึงขึ้น อะไรคือตัวกำหนดราคา

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาทองคำ ซึ่งในช่วงนี้ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีพักนั้นมาจาก รู้จัก “กองทุนรวม” ทางเลือกสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน Safe Haven ยังมีให้เลือก รู้จักหลุมหลบภัยของนักลงทุนในวันที่ตลาดป่วน 1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง เพราะการซื้อทองคำเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากเป็นเงินสกุลหลักที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัญญาณอ่อนค่าลง…

Read More