ยังไม่เคาะ ลดค่าไฟช่วย ปปช. กกต.ขอเอกสารเพิ่ม พิจารณาอีกครั้ง 15 พ.ค.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานทำเรื่องขอรับงบประมาณกลาง สำหรับดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่า เนื่องจาก กกต. มีประเด็นคำถามที่จะให้สำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบข้อมูลการพิจารณาของ กกต. เพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยยังมีประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน…

Read More